Mine Tilgange

Respekt - Nærvær - Empati

Mine terapeutiske indgangsvinkler er primært kognitiv terapi med hovedvægt på, ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT er en moderne terapi, hvor der arbejdes med kognitiv-adfærdsterapi inden for oplevelsen af lidelser i menneskers tilstedeværelse. Vi mennesker har nemlig tendens til at kæmpe imod vores lidelser, med det sagt så bekymret vi os om lidelsen og gør alt for at undgå den. På den måde vil man ikke forholde sig til lidelsen, fordi man kæmper imod den. Compassion-focused therapy (medfølelsesfokuseret terapi) og den narrative tilgang, er endnu en kognitiv tilgang jeg arbejder med. CFT er en psykologisk retning der hjælper mennesker med at opnå en større tilfredshed med deres liv og deres liv. Metoden bruges til at erhverve mennesker evnen til at håndtere lidelser og smerte på en hensigtsmæssig måde. Derudover arbejder jeg også med mindfulness.

Vores samtale vil være præget af respekt, nærvær og empati og jeg lægger stor vægt på, at du er eksperten i dit liv, mens jeg bidrager med den faglige ekspertise, der kan hjælpe dig med at finde nye handlemuligheder.

Det får den betydning i samtalen, at jeg vælger min metode ud fra det problem, jeg bliver præsenteret for, og vi vil sammen bruge terapien til at udforske, hvad der giver mening for dig.

Det er vigtigt for mig at skabe en varm og tryg atmosfære

Scroll til toppen